Make your own free website on Tripod.com

Keperluan Rekabentuk & Senibina Rangkaian Kawasan Setempat LAN
Topologi LAN

Home

Pendahuluan
Topologi LAN
Protokol LAN
Sistem LAN
Kajian kes
Pengantaraan LAN
Kelebihan dan Kelemahan
Download

Topologi Bas (Bus) 

bus.jpg

Topologi Bas digunakan dalam rangkaian LAN yang asal (Ethernet), yang merupakan suatu kabel sepaksi yang dikongsi oleh semua sumber rangkaian. PC dan peranti mencapai rangkaian melalui kegunaan tap yang merupakan peranti pasif (passive device). Kad perantaramukaan rangkaian (Network Interface Card: NIC) terdapat pada PC untuk mengawal penghantaran dan penerimaan isyarat elektrik kepada kabel sepaksi tersebut.

nic.jpg

Penghantaran isyarat elektrik dapat dilakukan secara penghantaran jalur asas (baseband) ataupun penghantaran jalur lebar (broadband). Penghantaran data baseband menggunakan Pengekodan Manchester untuk menghantar data melalui bas tersebut. Isyarat baseband menggunakan kesemua spektrum kabel dan hanya satu isyarat dapat dihantar pada seketika. Oleh sebab itu, hanya satu stesen kerja haruslah menghantar data pada sesuatu ketika supaya mengelakkan perlanggaran isyarat (signal collision). Protokol Kawalan Pencapaian Media (Media Access Control Protocol) digunakan untuk mengawal pencapain bas tersebut.

Namun, penghantaran isyarat secara baseband adalah dwihala (bidirectional), dan isyarat daripada sesuatu stesen kerja dihantar melalui kedua-dua hala kabel yang disambung kepadanya.

Topologi Bas digunakan dalam rangkaian LAN yang asal (Ethernet), yang merupakan suatu kabel sepaksi yang dikongsi oleh semua sumber rangkaian. PC dan peranti mencapai rangkaian melalui kegunaan tap yang merupakan peranti pasif (passive device). Kad perantaramukaan rangkaian (Network Interface Card: NIC) terdapat pada PC untuk mengawal penghantaran dan penerimaan isyarat elektrik kepada kabel sepaksi tersebut.

directional2.jpg

Topologi Gelang (Ring)

ring.jpg

Topologi gelang menghubungkan PC dalam sesuatu gelang logikal secara penghantaran data jalur asas (baseband). Penghantaran data berlaku secara sehala mengelilingi gelang tersebut. Data yang dihantar oleh PC asal mestilah dikeluarkan oleh PC tersebut untuk mengelakkan data tersebut dihantar secara berterusan.

NIC topologi gelang berfungsi pengulang (repeater) yang bertugas

 • (Bypass): data tidak disalin kepada PC, dan digunakan untuk nod tidak aktif ataupun rosak
 • Salin (Copy): data disalin kepada PC supaya PC dapat semak data yang dialamatkan kepadanya
 • Tulis (Write): data daripada PC dimasukkan ke dalam gelang supaya dihantar kepada PC yang lain. Data tersebut akhirnya akan pulang kepada penghantar dan dikeluarkan.

Pengulang tersebut menjanakan semula (regenerates) isyarat yang diterima supaya menjadi isyarat digital yang elok semasa ia meninggalkan pengulang tersebut. Pengulang hanya menyebabkan masa lengah 1 bit sahaja supaya membolehkan penghantaran data secepat mungkin.

image002.jpg

Seperti topologi bas Ethernet berbentuk bintang, topologi fizikal topologi gelang juga berbentuk bintang dan sebuah Unit pencapaian berbilang-stesen (Multi-station Access Unit MAU) digunakan untuk menyambungkan setiap PC kepada PC yang lain secara gelang logikal. Ia berbeza daripada hab sebab data yang dihantar dituju kepada PC hilir (downstream) dan bukan kepada semua PC secara serentak.

physical.jpg

mau.jpg

Penyambungan beberapa MAU dilakukan secara menyambungkan sesuatu MAU kepada MAU yang lain secara gelang logikal.

maus.jpg

Topologi Bintang (Star)

star.jpg

Hub digunakan untuk menghantar isyarat antara stesen kerja dan sumber rangkaian yang lain. Kabel pasangan terpiuh serta penyambung RJ-45 digunakan untuk menyambungkan stesen kerja kepada hub. Biasanya sesuatu hub mempunyai bilangan port berjumlah 8, 16, ataupun 24 port. Suatu port khas digunakan untuk menyambungkan sesuatu hub kepada hub yang lain.

 

Kesemua PC yang disambung kepada mana-mana hub yang disaling-sambungkan akan menerima isyarat yang dihantar oleh sesuatu PC. Tiada penapisan (filtering) ataupun penghalaan (routing) berlaku dalam hub. Sistem ini disebut sebagai rangkaian berkongsi (shared network). Topologi bintang tersebut biasa digunakan untuk menubuhkan LAN sebab kosnya yang rendah dan langkah pemasangan yang mudah. Namun, untuk menampung trafik yang tinggi, suis (switch) boleh digunakan untuk menggantikan hub.

hub.jpg

Topologi Tanpa-dawai (Wireless LAN Topology)

Topologi tanpa-dawai menggunakan penghantar-terima (transceiver) radio pada NIC untuk mencapai Titik Pencapaian (Access Point AP) yang terdapat dalam julat penghantaran isyaratnya. Biasanya jarak perkhidmatan adalah 15 m sehingga 240 m.

Set Pelayanan Asas (Basic Service Set) merupakan sel perkhidmatan sesuatu AP, manakala Set Pelayanan Panjang (Extended Service Set) menyambungkan sekumpulan AP melalui LAN untuk membentuk suatu LAN secara logical.

wireless.jpg

Media Wireless
Ada dua jenis media yang biasa digunakan untuk wireless LAN, iaitu : gelombang radio dan signal optis infra merah.
 1. Media Radio
  Gelombang radio telah secara meluas banyak dipakai untuk berbagai aplikasi (seperti TV, telepon selular, dls). Keunggulannya adalah kerana gelombang radio dapat merambat menembus objek seperti dinding dan pintu.

  • Path loss
   Semua receiver radio dedisain untuk beroperasi pada SNR (perbandingan antara daya signal dengan daya noise) yang telah ditentukan. Biaya yang harus dikeluarkan dalam mengembangkan wireless LAN ini lebih banyak pada interface radio yang sanggup menjamin SNR yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi SNR adalah noise receiver yang merupakan fungsi dari temperatur ambient dan bandwidth dari signal yang diterima. Daya signal juga merupakan fungsi dari jarak antara pemancar dan penerima. Kesemua faktor ini membentuk suatu path loss channel radio untuk sistem wireless LAN.
  • Interferensi Channel yang berdekatan
   Kerana menggunakan prinsip pemancaran gelombang radio, maka untuk transmiter yang memiliki frekuensi yang sama dan berada di satu gedung atau ruang yang berdekatan dapat mengalami interferensi satu dengan yang lainnya. Untuk sistem Ad hoc, channel yang berdekatan dapat disetup dengan frekuensi yang berbeda sebagai isolator, sementara untuk sistem infrastructure dapat diterapkan three cell repeater yang masing-masing sel yang berdekatan (3 sel) memiliki frekuensi berbeda dengan pola pengulangan.

wire06-2.gif

 • Multipath
  Signal radio, seperti halnya signal optic dipengaruhi oleh multipath; iaitu peristiwa di mana suatu ketika receiver menerima multiple signal yang berasal dari transmitter yang sama, yang masing-masing signalnya diikuti oleh path yang berbeda di antara receiver dan transmitter. Hal ini dikenal dengan multipath dispersion yang dapat menimbulkan intersymbol interference (ISI).

 • Media Inframerah
  • Inframerah memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi dari pada gelombang radio, iaitu di atas 1014 Hz. Inframerah yang digunakan umumnya dinyatakan dalam panjang gelombang (biasanya dalam nanometer) bukan dalam frekuensi. Inframerah yang biasa digunakan adalah yang memiliki panjang gelombang 800 nm dan 1300nm. Keuntungan menggunakan inframerah dibandingkan dengan gelombang radio adalah tidak diperlukan regulasi yang sulit dalam penggunaannya. Untuk mereduksi efek noise pada signal inframerah, digunakan bandpass filter.
  • Device inframerah
   Untuk aplikasi wireless LAN, mode operasional yang digunakan adalah untuk memodulasi intensitas output inframerah dari emitter dengan menggunakan signal yang termodulasi secara elektris. Variasi intensitas signal inframerah yang diterima oleh detektor kemudian dikonversi menjadi signal elektris yang ekuivalen. Mode operasi ini dikenal dengan Intensity Modulation with Direct Detection (IMDD).
  • Topologi
   Link inframerah dapat digunakan sebagai salah satu dari dua mode : point to point dan diffuse. Dalam mode point to point, emiter diarahkan langsung pada detektor (photodiode). Mode operasi ini memberikan wireless link yang baik di antara dua bagian equipment, misalnya untuk meng-enable-kan komputer portabel untuk mendownload file ke komputer lain.
 • Perbandingan topologi

  perbandingan.jpg